Registrace na webináře nyní probíhají na nové adrese:
https://ti.to/happiness-at-work/webinar